Ballum Sogn

Sognepræst

Per Bach, Vesterende 31, Ballum

6261  Bredebro

Tlf. +45 7471 6234 / +45 2425 1034

pbac@km.dk

Personale

Allis Stæhr, graver, tlf. 2177 4466

Linda Warming, gravermedhjælper

Line Hahn Christensen, organist

Poul Martin Knudsen, kirkesanger - vacant

Medlemmer af Ballum sogns menighedsråd

Karen Elkjær Kallestrup, formand, tlf. 7471 6294

Anne Marie Nielsen

Jens Brodersen, kasserer

Hans Christian Eichner, kirkeværge, tlf. 7471 6504

Jens Gjelstrup, kontaktperson

Per Bach, næstfmd. og sekretær