Hjerpsted Sogn

Sognepræst

Per Bach, Vesterende 31, Ballum

6261  Bredebro

Tlf. +45 7471 6234 / +45 2425 1034

pbac@km.dk

Personale

Jytte Nielsen, graver, tlf. 2943 4223

Herdis Hansen, organist

Poul Martin Knudsen, kirkesanger

Medlemmer af Hjerpsted sogns menighedsråd

Dorte Skaarenborg, fmd., tlf. 2089 4840

Marianne Kammer Simonsen, kasserer og næstfmd.

Hans Schmidt, kirkeværge, tlf. 7471 6291

Peter Krog

Rikke Hansen, kontaktperson

Per Bach, sekretær

Ekstern regnskabsfører, Trine Ellemann