Menighedsrådsmøder 2016/17

Fællesmøde for alle fire sogne:

Torsdag den 16. marts kl. 19.00 i konfirmandstuen, Vesterende 31, Ballum

Ballum sogn

- tirs. den 28. feb. 2017 kl. 19.00 i konfirmandstuen

- tirs. den 17. april 2017 kl. 17.00 ved kirken. Kirke- og kirkegårdssyn

- tirs. den 22. aug. 2017 kl. 19.00 i konfirmandstuen

- tirs. den 7. nov. 2017 kl. 19.00 kl. 19.00 i konfirmandstuen

 

Konstituering:

Formand, Karen Kallestrup

Næstformand, Anne Marie Nielsen

Kirkeværge, H. C. Eichner

Kontaktperson, Jens Gjelstrup

Kasserer, Jens Brodersen

 

 

Sdr. Skast sogn

- ons. den 15. marts kl. 19.00 i konfirmandstuen

- tors. den 4. maj kl. 12.30 provstesyn

- tirs. den 29. aug. kl. 19.00 i konfirmandstuen

- ons. den 1. nov. kl. 19.00 i konfirmandstuen

 

Konstituering:

Formand, Hans Nielsen

Næstformand, Niels Chr. Thomsen

Kasserer, Niels Chr. Thomsen

Kirkeværge, Wivi Hansen

Kontaktperson, Lena Hansen

Sekretær, Lena Hansen

Medlem Lorenz Frisk

Randerup sogn

- tirs. den 14. marts kl. 19.00 hos Stinne Hansen, Randerup

 

Konstituering:

Formand: Karen Jessen

Næstformand: Henrik Dahlmann

Kasserer: Henrik Dahlmann

Kirkeværge: Kresten Hansen

Kontaktperson: Karen Jessen

Sekretær: 

Medlem: Claus Dahlmann

Medlem: Allan Eskildsen

Hjerpsted sogn

- tirs. den 7. marts, Vesterende 31, Ballum

- tirs. den 25. april, hos Rikke Hansen, Hjerpstedvej, Hjerpsted

- tirs. den 3. okt. hos Peter Krog, Vestkystvej, Koldby

- tirs. den 28. nov. hos Dorte Skaarenborg, Sønderbygade, Hjerpsted

 

Konstituering:

Formand: Dorte Skaarenborg

Næstformand: Marianne Simonsen

Kasserer: Marianne Simonsen

Kirkeværge: Hans Schmidt

Kontaktperson: Rikke Hansen

Sekretær: 

Medlem: Peter Krog