Sdr. Skast Sogn

Sognepræst

Per Bach, Vesterende 31, Ballum

6261  Bredebro

Tlf. +45 7471 6234 / +45 2425 1034

pbac@km.dk

Personale

Helene Hansen, graver, 2512 0514

Herdis Hansen, organist

Kirkesanger, Else Jacevicz

Medlemmer af Sdr. Skast sogns menighedsråd

Per Bach, fmd. / 7471 6234 / 2425 10343

Lena Hansen, kontaktperson og sekretær / 2421 6184

Wivi Hansen, kirkeværge / 7471 6181 / 6154 2233

Niels Chr. Thomsen, kasserer og næstfmd. / 5095 4333

Lorenz B. Frisk /

Hans Nielsen /  2485 8717